קרן קיימת לישראל

מאז החליט הקונגרס הציוני החמישי, שהתכנס בבאזל בשנת תרס"ב (1901) על הקמת קרן קיימת לישראל (קק"ל) היא משמשת כחוד החנית של העשייה הציונית בישראל ובתפוצות. למפעל הייעור הענף שיזמה קק"ל בשנותיה הראשונות והנמשך עד ימינו אין אח ורע. זאת בנוסף לפעילות בתחומי פיתוח הקרקע, סיוע למשק המים, הפיכת היערות והפארקים לנגישים לציבור הרחב ועוד.
למפעל הייעור הענף שיזמה קק"ל בשנותיה הראשונות והנמשך עד ימינו אין אח ורע. קק"ל הפכה ארץ שוממה לירוקה בנוטעה למעלה מ-240 מיליון עצים במשך שנות פעילותה. היערות והפארקים שטופחו בסיוע העם היהודי לתפוצותיו הם לא רק אתרי בילוי ונופש לרווחת כלל תושבי ישראל אלא גם ריאות ירוקות התורמות לאיכות הסביבה. 
בלמעלה מאלף יישובים ברחבי ישראל ניכרת טביעת האצבע של קק"ל, אם על-ידי רכישת הקרקע ואם על-ידי פיתוחה והכשרתה. הסכרים ומאגרי המים הרבים שהוקמו על-ידי קק"ל ובסיועה מהווים תרומה חשובה למשק המים של ישראל. בתחום החינוך קק"ל מילאה וממלאת תפקיד ראשון במעלה בחיזוק הקשר של בני הנוער בארץ ובתפוצות עם ישראל. 
הקמת הישוב מעלות תוכנן עם קרן היסוד וקק"ל, כאשר קק"ל הניחה את יסודות הפרנסה הראשוניים לעולים מצפון אפריקה בשנות ה-60. היא סיפקה עבודה בתחום היעור, הכשרת הקרקע ובפעילות תרבות להקל על חבלי הקליטה בחבל הארץ ההררי.
בתודעת המתיישבים קק"ל נחרטת, בזיכרון ההיסטורי, כמושיע וגואל הארץ ומשום כך נהגו איתה מתוך ייראה וכבוד. היא הייתה הכתובת לכול המכאובים והצרכים להם הייתה זקוקה האוכלוסייה מזה מקרוב באו לארץ. ארץ ישראל, לגביהם, הייתה קרן קיימת לישראל.
קק"ל נטלה על עצמה את מפעל הייעור בגליל המערבי וסיפקה עבודה למתיישבים הראשונים במעלות. היא מקדישה משאבים רבים לפיתוח היער, לטיפוחו ולשימורו ובכך תורמת רבות לשיפור איכות החיים והסביבה בישראל ובמעלות בפרט. לקק"ל תרומה נרחבת בסיוע למשק התיירות באמצעות הקמת פארקים, השתתפות בהקמת מאגרי מים לתיירות ושייט ותרומתה הערכית לקשר בין המייסדים למקום מושבם מעלות.
גם לאחר תום מבצע הייעור קק"ל לא נטשה את העיר והמשיכה ליזום במשותף עם העיר לבצע מיזמים עתירי כסף כמו אגם המונפורט, הקמת פארקים, כיתות אקולוגיות בבתי הספר, ובשנים האחרונות השקעה חסרת תקדים במיזם IPLAY  בו הושקעו כחמישה מיליון ₪.
על כל אלה מוענק לקק"ל יקיר העיר מעלות תרשיחא – תרומה מיוחדת לחברה ולקהילה לשנת 2014.

קרן קימת לישראל