לתשומת לב המשתתף :
  1. אין במילוי הטופס הבטחה כלשהי בדבר הזיכוי המבוקש.
  2. ביטול חוג/פעילות – מחויב בתשלום מלא של אותו החודש, המשתתף זכאי להשתתף בחוג/פעילות עד לסוף החודש.
  3. הביטול יכנס לתוקף, לאחר אישור הרכז/ת בראשון לחודש הבא.
  4. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך אלא באמצעות טופס זה.
 

הנני מבקש לבטל השתתפות בחוג/פעילות :

שם החוג / הפעילות (חובה) שדה חובה

 
Browser not supported