משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות, פועל למתן סיוע לאוכלוסיות זכאיות להבטחת ביטחון תזונתי באמצעות תווי מזון.

הכרטיס יגיע אוטומטית ע"י שליח למקבלי הנחה של 70% ומעלה בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות ולאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה.

על תושב הזכאי לקבלת התווים חובה  לחתום על טופס העברת מידע לחברת שופרסל (המספקת את תווי המזון) בקישור הבא:

 

טופס בקשה להעברת מידע במסגרת המיזם לביטחון תזונתי

בפעימה הראשונה ייכללו תושבים אשר על פי רישומי העירייה נמצאו זכאים לקבלת תווי המזון.

הסיוע ינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה  לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים. כרטיסים נטענים יחולקו בשלוש פעימות.