עיקרי פעולות הרשות

אגפי העירייה מכינים תכנית עבודה מסודרת בה ניתן דגש על הגדרת יעדים ותפוקות בכל אגפי העירייה מתוך רצון למקסם את מתן השירות לתושבים.