פרטי מנכ"ל ומנהל כספים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

אביטל בורשטיין בוחבוט 

 מנכ"ל תאגיד המים -  מי זי  

    04-9579400     

         

      [email protected]     

 

רו"ח דנה סיוון          

ניהול כספים

04-95794402

[email protected]