רשימת חברי דירקטוריון של תאגיד מעיינות זיו

יפעת כהן מויאל - יו"ר דירקטוריון - חברה מטעם עיריית מעלות תרשיחא.

עו"ד אורית טואף – חברת דירקטוריון מטעם עיריית מעלות תרשיחא.

עו"ד מג'די פלאח-חבר דירקטוריון מטעם מועצת כסרא סמיע.

רו"ח שלומית פרץ – חברת דירקטוריון מטעם רשות המים.

יורם איילון - חבר דירקטוריון מטעם מועצת כפר ורדים.

מנכ"לית התאגיד – אביטל בורשטיין.