לא התקבלו תלונות במהלך השנתיים האחרונות מרעש בתחום השיפוט של העיר

לנוחיותכם מצורף הקישור לאתר של המשרד לאיכות הסביבה ודרכו תוכלו להגיש תלונות על מפגעי רעש במידה ותרצו:

https://www.gov.il/he/service/report_noise_hazard