בקשת העברה לבית ספר מחוץ לישוב

יש להרשם באתר העירוני למוסד החינוכי על פי איזור הרישום, ורק לאחר מכן למלא בקשת העברה.
בקשה ללא רישום לא תידון בוועדת העברות
 
 

פרטי הילד

לומד כיום * שדה חובה

 

 

 

פרטי מגיש הבקשה

מצב משפחתי * שדה חובה

 

נא לצרף את המסמכים הרלוונטים