הליך הצעות מחיר

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא מס' 1/2020 חיצוני 19/11/2020 10/12/2020
הליך 98/2020 שירותי ייעוץ כלכלי לחינוך ומיצוי תקציבי חינוך - הזמנה להציע הצעות חיצוני 19/11/2020 30/11/2020

עבור לארכיון המכרזים