בכוונת הראשות לצאת למכרז באמצעות אשכול גליל מערבי

עבור ביצוע עבודות  בינוי קירות תומכים , קורות ופיתוח ברחוב שאול המלך וברחוב הפלמ"ח בעיר.

 

242892.pdf