ברצוננו להודיע שבכוונת העירייה להשתמש במכרז אשכול גליל מערבי לרכישת פחים כחלק מתכנית השקעות בהתאם לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה "תכנית השקעות".