דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - מנהל מחלקת הנוער

 

מכרז חיצוני מס' 14/22

לעיריית מעלות תרשיחא דרוש

מנהל מחלקת הנוער

אגף נוער וצעירים, בהיקף משרה של 100%, דירוג חינוך ונוער

 

כפיפות

מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד

 1. שותפות בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראיות לביצועה בחרום ובשגרה.
 2. אחראיות על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול הרשות המקומית ותיאום עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה.
 3. ביצוע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראיות לניתוח המידע ולאיתור הצרכים.
 4. תכנון וביצוע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה.
 5. הכנת תכניות לתקצוב פעולות האגף, ואחראיות לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות הרשות.
 6. ניהול משא ומתן עם גורמים שונים וגיוס משאבים.
 7. גיוס עובדים, מיונם ושיבוצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחראיות להערכת עבודתם.
 8. ניהול צוות העובדים, הנחייתם, הדרכתם ואחריות להשתלמותם בהתאם להנחיות.
 9. פעילות בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.
 10. אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות.
 11. הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהל אגף החינוך הרשותי.
 12. השתלבות באגף החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים.
 13. ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחירום.

דרישות התפקיד

 1. השכלה: תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או תעודת הנדסאי או טכנאי (תתוסף שנת ניסיון על הניסיון הנדרש לבעלי תעודות אילו).
 2. הכשרה:

התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ-188 שעות- ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.

 1. ניסיון:
 1. 3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל– תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
 2. ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
 1. כישורים אישיים:
 1. יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.
 2. יכולת הכנה וניהול תקציב.
 3. יכולת ניהול משא ומתן.
 4. יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.
 5. יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.
 6. יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
 7. יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 8. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 1. רישיון לעיסוק בתפקיד: "היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער, עד 12 חודשים מיום הכניסה לתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו.
 2. מרכז הערכה: תחילת ההעסקה מותנית בעמידה במרכז הערכה של משרד החינוך.
 3. רישום פלילי: אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.
 4. תושב מעלות-תרשיחא-יתרון

 

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווין זכויות האישה, התשי"א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב  וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו- 173ב (ב)  לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 

להגשת המועמדות נא למלא את הטופס  כאן

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 2/6/22