המדור לאזרחים ותיקים פועל בתוך האגף לשירותים חברתיים ואחראי על מתן שירותי רווחה ופנאי לאזרחים ותיקים קרי נשים בנות 62 ומעלה וגברים בני 67 ומעלה וכן למערכת המשפחתית הסובבת אותם. השירות ניתן באמצעות צוות מקצועי ומיומן - עובדים סוציאליים ואנשי מקצועי נוספים.
המדור מפתח ומעניק מגוון רחב של שירותים ותוכניות לרווחת האזרחים הוותיקים בכל טווח הגילאים ובכל מצבי התפקוד, בשגרה ובשעת חירום. מטרתנו להעניק רצף של שירותים לאזרחים הוותיקים, על פני כל רצף התפקוד, מתוך רצון לאפשר לאזרח הוותיק לשמור על איכות חיים, ליהנות ממגוון שירותים בקהילה ולהזדקן בכבוד.
שירותי המדור מותאמים לצרכים היי​חודיים של קבוצות הגמלאים השונות ומייצרים תרבות פנאי איכותית, משמעותית מהנה ומעשירה.

השירותים הניתנים

 • טיפול פרטני וקהילתי - סביב בעיות וקשיים.
 • מיצוי זכויות - מול ביטוח לאומי, ומשרדי ממשלה נוספים.
 • סיוע חומרי בסיסי - מוצרי חשמל, ריהוט, משקפים, טיפול שיניים ועוד.
 • סיוע מקצועי, ליווי ותמיכה בעת משבר.​

תהליך הפנייה

 1. פגישה ופתיחת תיק - לצורך קבלת השירותים, יש לתאם פגישה או להגיע במועדי קבלת הקהל, לצו​רך פתיחת תיק.

  יש להגיע עם המסמכים הבאים:
   • תעודת זהות
   • טופס פנייה והצהרה
   • אישורי הכנסה:
    • אישורים על קצבאות ופנסיה
    • תדפיס בנק 3 חודשים​
    • טופס ויתור סו​דיות
 2. קבלת השירות - בהתאם לסוג הבקשה, יתאם העו"ס את קבלת השירות מול הפונה.