יעוד מחלקת הביטחון:

מחלקת הביטחון פועלת להכנת מערכות העיר לשעת חירום ולקיום קשר רציף ותקין עם ארגוני החירום ההצלה וכוחות הביטחון בשגרה, תוך מתן דגש על ביטחון מוס"ח והתושבים מפני האיומים הקיימים על היישוב בשגרה.
המחלקה אחראית לארגון וציוד המערך בפני האיומים הקיימים על העיר בזמן חירום.
המחלקה מרכזת את וועדות מל"ח, פס"ח וועדת ביטחון ברשות, ומהווה גורם מקצועי מנחה בנושאי ביטחון.

עיקרי משימות המחלקה:

חיזוק נושא הביטחון במוסדות החינוך.

שיפור ואחזקה של המקלטים הציבוריים – בכשירות מלאה.

אבטחה של האירועים בעיר בסיוע משטרת ישראל.

חיזוק הקשר עם ארגוני החירום וההצלה וכוחות הביטחון – משטרה, כיבוי אש, מד"א וצה"ל.

תרגול והכשרת בעלי התפקידים במערך מל"ח פס"ח והטמעת פעילות המערך בפני איומי הייחוס.

נתונים כלליים:

ביטחון – כללי: בתחום הרשות 56 מקלטים ציבוריים הממוקמים רובם ברובע ג' (מעלות הותיקה) ובשכונת רבין.

חירום: בשנת 2004 הקימה הרשות בסיוע משרד הפנים מחסן חירום לציוד מל"ח.

מל"ח (משק לשעת חירום): אחת לשנה מבוצעת ביקורת/תרגיל וועדת מל"ח מקומית ממצאי הביקורת מצביעים כי הרשות ערוכה למשימותיה בחירום.

מרכזי פינוי: העיר ערוכה בשני מרכזי פינוי:

קריית חינוך – שורשים.

מלון אסיינדה.

מרכזי קליטה:

מרכז קליטה מתנ"ס גרס.

מרכז קליטה מרכז יום לקשיש.

ציוד חירום יעודי:

בשנים 2000-2005 השלימה הרשות בסיוע משרד הפנים רכש של עיקר הציוד הדרוש בשע"ח, בדגש מרכז הפעלה וציוד להשהיה במקלטים גנרטורים ניידים. 

ביטחון מוסדות חינוך:

בתחום הרשות 12 בי"ס. שבעה יסודיים חמישה על יסודיים.

34  גני ילדים וחמישה מעונות יום.

מוסדות חינוך בלתי פורמליים – 5 מתנ"סים (כולל שלוחות).

כלל ביה"ס בעיר מאובטחים ע"י חברת אבטחה.

מוסדות החינוך מבוקרים באופן שוטף ומבוצעות הדרכות בתחום הרפואה וכיבוי האש לסיגלי בתי הספר.

​פרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - בטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יוסי תורג'מן קב"ט מוסדות חינוך 04-9578876 [email protected]
סימה כהן מזכירה 04-9578874 [email protected]
יוסי תורג'מן קב"ט העיר 04-9578873 [email protected]

פיקוח ושיטור עירוני

טבלת אנשי קשר - פיקוח ושיטור עירוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ניקול שלוש מזכירת המחלקה 04-9578950 [email protected]
עבדאללה רבאח ראש צוות פיקוח 04-9578950
טל מעוז מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני 04-9578950 [email protected]