מינהל הכספים מופקד על תכנון, ניהול ובקרת התחום הכספי של העירייה בתאום מלא עם ראש העיר, מנכ"ל העירייה ומבקר העירייה המשמש כראש מטה כספים.

המינהל פועל בממשק הדוק עם כל המנהלים בעירייה , החברות הכלכליות וכל התאגידים, והעמותות הפועלים למתן שירותים שונים לתושבי העיר.

המינהל פועל בתיאום מלא עם הגורמים העוסקים בפרוייקטים הכלכליים במיוחד המטה הכלכלי בראשות ראש העיר ומסייע לקידום הפרויקטים, לרבות בדיקות כלכליות.

המינהל מחולק ארגונית ליחידות הבאות:

  • גביה – המחלקה לתשלומים עירוניים

  • חשבות – חשבי המינהלים השונים

  • רכש ומחסנים

  • הנהלת חשבונות

  • ממונה על הכנסות וביטוחים 

פרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ליבנת חייט​ מזכירת מכרזים​ ​04-9578767 ​GIZBAR-2@maltar.co.il
אביבה שושן מזכירת לשכת גזבר וראש מינהל כספים​ ​04-9578846 ​Gizbar-3@maltar.co.il
סיוון לב מלצר​ ממונה על ההכנסות ​04-9578755 ​gizbar-6@maltar.co.il
אוהד איתאי​ סגן גזבר​ ​04-9578846 ​ohad@maltar.co.il
אירית מורן גזברית וראש מינהל כספים​ ​04-9578846 ​Gizbar-3@maltar.co.il