דוברות והסברה

מחלקת הדוברות וההסברה ברשות המקומית מגבשת וקובעת את המדיניות התקשורתית של העירייה בפריסה שנתית, בהתאם למטרות העל של הארגון ונקודות ציון מרכזיות לאורך השנה.

תפקידה המרכזי של המחלקה הוא לתווך את העשייה הענפה של העירייה לקהלי מטרה שונים, בראשם ציבור תושבי העיר, וכן לקהלים אחרים שיוגדרו בהמשך.

במסגרת העבודה השוטפת עושה המחלקה שימוש באמצעי התקשורת השונים, מקומיים וארציים, מודפסים ואלקטרוניים וכן באמצעי מדיה העומדים לרשות העירייה כמו מדיה קנויה, שילוט, אתר אינטרנט עירוני, רשתות חברתיות ועוד.

למחלקת הדוברות יש תפקיד מרכזי גם בעיצוב והתווית אופיו וזהותו של הארגון.

תפקידה של המחלקה ליזום תהליכים לשיפור וייעול הארגון בתחומים המשפיעים על תפיסת הארגון הן ע"י העובדים בו והן ע"י אלו הצורכים את שירותיו, התושבים.

לעניין זה תהיה התייחסות גם לספקים, ארגונים ציבוריים ועסקיים המשתפים פעולה עם העירייה, גופים המקיימים קשרי ידידות ותורמים בפועל או בעלי פוטנציאל תרומה עתידי.

בבסיס עבודת הדוברות עומדים ערכים כמו אמינות, שקיפות, רלוונטיות ויוזמה, אשר מקבלים ביטוי בעשייה היום-יומית.

פרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - דוברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עמליה רוזנטל​ מזכירת מח' דוברות  ​04-9578708 [email protected]
אילן אוחנה דובר העירייה​ ​04-9578933 [email protected]