החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא

החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא משמשת כזרוע הביצועית של העירייה, למימוש יוזמות כלכליות לקידום העיר. מטרתה העיקרית הינה שיפור ייזום, פיתוח וקידום פרויקטים, נכסים ואירועים לרווחת תושבי העיר. החברה שואפת להתייעלות כלכלית ומקצועית בניהול כלל הנכסים ומשמשת חוד החנית של העירייה בנושאים אלו החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא בעלת ידע נרחב וניסיון מקיף שנרכשו לאורך שנים רבות לאיתור וייזום הזדמנויות עסקיות ובניית שיתופי פעולה אסטרטגיים ארוכי טווח. מיומנותה רבת שנים של החברה והצלחתה בתחומי פעילותה מקנה ערך מוסף בהתנהלותה מול הרשויות לשם פיתוחה של העיר

 

 

החברה הכלכלית בקליק אחד