* מידע רלוונטי לקראת שנת 2021 יעודכן בקרוב...

הנחיות להצעת מועמדים:

כל תושב רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו.

האות תינתן ליחידים ו/או גופים ו/או מוסדות שפעילותם מהווה דוגמא ומופת לכולנו.

הקטגוריות לקבלת אותות יקיר העיר:

 • חינוך

 • ספורט

 • בריאות

 • מחקר

 • חיים משותפים

 • תרבות ואומנות

 • קליטה

 • קהילה

להורדת טופס המלצה לחץ כאן

סרגל מדדים לבחינת ההמלצות:

 1. על פעילות ציבורית מתמשכת (מינימום 5 שנים).

 2. תרומה משמעותית לחיי העיר, להתפתחותה ולשגשוגה בכל  תחומי החיים והיצירה המהווה סמל ומופת באישיותו ומשמש דוגמא לדור הצעיר. פועל ללא לאות כדי להפוך את מעלות תרשיחא למקום שטוב לחיות בו.

 3. מגלה אחריות, מסירות והשקעה של זמן ומחשבה בעשייה. מעורב באופן פעיל וסוחף אחריו אנשים נוספים בהתלהבות.

 4. דמות מופת לחיקוי.

 5. כל תושב יכול לכתוב המלצה אחת בלבד על מועמד ראוי ולהעבירה בצורה ברורה, מסודרת ומפורטת ככל האפשר לוועדה,לא יאוחר מהתאריך שיפורסם.

 6. את ההמלצות יש להגיש למינהל קהילה וקליטה (סבטה) במייל:  [email protected] או בפקס 04-9578757, טלפון לוודא שההמלצה הגיעה: 04-9578829.

  את החומר ניתן לשלוח בדואר לכתובת הר"מ, או להביאו לגב' סבטלנה קריב בתיאום טלפוני מראש.

כתובתנו: עיריית מעלות תרשיחא, רח' בן גוריון 1, ת.ד. 59, מעלות 24952.

 

מועמדים אפשריים:

אזרח/ית מדינת ישראל, תושב/ת קבוע/ה, קבוצת אזרחים ארגונים ומוסדות שלא קיבלו בעבר את אות העיר.

הצעת מועמדות:

 1. פרטי המועמדים והמציעים יוגשו על גבי הטופס המצוי לעיל, בעותק אחד בלבד.

 2. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור.

 3. תולדות חיים ונימוקים בעברית בלבד יש להעביר, בצירוף טופס ההמלצה, לדואר אלקטרוני: [email protected]

המועד האחרון להגשת החומר מצוין בגוף טופס ההצעה.

לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות מועמדות.