הממונה על טיפול בתלונות הציבור

​​​​​טיפול הממונה על טיפול בתלונות הציבור מתמקד בניסיון לברר את תלונתו של התושב היחיד, כנגד פעולה או מחדל של גורם עירוני וההשלכות שיש לכך על אותו תושב יחיד - המלין.

מהי תלונה?

תלונה היא פנייה המוגשת בכתב לממונה על טיפול בתלונות הציבור, לאחר שהמתלונן פנה בעבר במישרין לגוף העירוני, המופקד על הנושא ולדעתו לא נענה כראוי.

הממונה על הטיפול בתלונות הציבור יבדוק תלונה על פעולות הרשות המקומית, על עובדיה וכן על גוף עירוני מבוקר.

כיצד פונים למורשה לטיפול בתלונות?

הגשת תלונה ​בכתב:

  • באמצעות טופס מקוון - הגשת תלונה מקוונת (טופס מקוון).
  • באמצעות טופס תלונה (הטופס)​​.

את הטופס המלא והחתום ניתן לשלוח:

בדואר לכתובת: בסאם מרעי - הממונה על טיפול בתלונות הציבור, רח' בן גוריון 1, מעלות תרשיחא

או לדוא"ל: [email protected] 

או בפקס: 04-9578883.

קבלת קהל בלשכת הממונה לטיפול בתלונות הציבור הינה באמצעות זימון תור מראש.

ניתן לזמן תור בטלפון: 04-9578983.

שימו לב!

הגשת תלונה אפשרית רק לאחר פנייה לגורם העירוני המתאים.

חוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור), התשס"ח – 2008 (קישור לחוק)​​​

פרטי התקשרות

ממונה תלונות הציבור: בסאם מרעי

טלפון: 04-9578983

דוא"ל: [email protected]

כתובת:  בן גוריון 1, מעלות תרשיחא

 

דוחות הממונה על תלונות הציבור