המחלקה לשירותים חברתיים נותנת מענה לפרטים, משפחות, קהילות ותושבים בתחומי הרשות: 

  1. מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות, בשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית פרטנית, קבוצתית וקהילתית.
  2. טיפול והתערבות פרטנית, קבוצתית וקהילתית לאוכלוסיות ייחודיות, כגון:
    זקנים, ילדים בסיכון, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ומשפחות בעוני ו הדרה.
  3. המחלקה פועלת על פי חוק שירותי הסעד - 1958 וכן מתוקף חוקים רבים נוספים העוסקים בהגנה ובשמירת זכויות על משפחות, ילדים, אזרחים ותיקים וחסרי ישע, לשם כך מפעילה המחלקה שירותים רבים בתחומים אלה לרווחת האוכלוסייה בעיר.