במעלות תרשיחא פועלים 33 גני ילדים עירוניים, 9 גני ילדים עצמאיים, 7 מעונות יום מפוקחים על ידי משרד התמ"ת ומעונות נוספים המופעלים על ידי גורמים פרטיים.

החזון החינוכי לגיל הרך במעלות תרשיחא

 • מעלות-תרשיחא רואה בחינוך לגיל הרך מגיל לידה, אבן יסוד משמעותית בהתפתחות הילד כאדם לומד.

 • השקעה באיכות הטיפול והחינוך בגיל זה, מעצבת ובונה את אישיותו של הילד ומשפיעה על הצלחתו העתידית.

 • כל ילד באשר הוא יקבל הזדמנות שווה להתפתחות מיטבית שתאפשר לו להגיע לביה"ס ללא פערים ותפלס את הדרך להמשך הצלחתו.

 • ילדי מעלות – תרשיחא בגילאי לידה עד 6 יחוו ילדות מאושרת ומצמיחה בסביבה מותאמת למאה ה-21, בטוחה ומעשירה, המעודדת יצירתיות, סקרנות, גילוי וחקר. סביבה המטפחת מיטביות רגשית, תקשורתית ערכית וחברתית.

יעדי מחלקת הגיל הרך ברשות

 • הגן העתידי: פדגוגיה חדשנית בגני הילדים המותאמת למאה ה 21, המקדמת שיתוף פעיל של ילדי הגן בעשייה החינוכית והתייחסות אליהם כיזמים, יצרנים ומובילים תהליכי למידה וחקר.

 • קידום יוזמות חדשניות ייחודיות בגני הילדים.

 • פיתוח מנהיגות חינוכית והעצמה מקצועית- פיתוח מקצועי של צוותי החינוך במסגרות הגיל הרך.

 • מתן מענים חינוכיים-טיפוליים לכלל ילדי העיר בגילאי לידה עד שש.

 • מסגרות חינוכיות איכותיות לילדים בגילאי לידה עד שלוש- יישום והטמעת סטנדרטים לאיכות טיפול וחינוך בגיל הרך בכל מעונות היום בעיר .

 • פיתוח וחיזוק הורות מיטיבה- תפיסה מקדמת ראיית ההורה כאדם, מקדמת הורות מיטיבה וקשר הורה-ילד. הענקת כלים לחיזוק הזהות והמיומנויות ההוריות לשם עידוד ההתפתחות התקינה של ילדיהם.

תחומי אחריות

 1. רישום ושיבוץ לגני הילדים

 2. קידום יעדים פדגוגיים בשיתוף משרד החינוך

 3. עידוד יוזמות וחדשנות חינוכית בגני הילדים

 4. מתן מענים רגשיים-חברתיים בשיתוף השירות הפסיכולוגי החינוכי

 5. ניהול ההון האנושי במערך גני הילדים

 6. ניהול מערך הצהרונים בגני הילדים

 7. ניהול משאבים לשם קידום תוכניות בגיל הרך

 8. פיתוח הסביבה הפיזית בגני הילדים- בינוי והצטיידות

זמני הפעילות בגני הילדים

מעלות

גני החובה העירוניים פועלים בימים א'-ה' בשעות 07:30-16:00 וביום ו' בשעות 07:30-12:00

גני טרום החובה העירוניים פועלים בימים א'-ה' בשעות 07:30-14:00 וביום ו' בשעות 07:30-12:45

בגני טרום חובה בהם פועל צהרון (בהתאם להרשמת הורים) שעות הפעילות הנן בימים א'-ה' בין השעות 14:00-16:00

תרשיחא

גני החובה העירוניים פועלים בימים ב'-ו' בשעות 07:30-16:00

גני טרום החובה העירוניים פועלים בימים ב'-ו' בשעות 07:30-14:00 

בגני טרום חובה בהם פועל צהרון (בהתאם להרשמת הורים) שעות הפעילות הנן בימים ב'-ו' בין השעות 14:00-16:00

לוח חופשות משרד החינוך תשפ"א

 

צהרוני ניצנים תשפ"א - מידע להורים

 1. עיריית מעלות-תרשיחא מפעילה צהרון "ניצנים" בגני טרום חובה, עבור ילדים שהוריהם מעוניינים ביום לימודים ארוך.

 2. מסגרת הצהרון הנה בפיקוח ובסבסוד משרד החינוך.

 3. מסגרת פעילות הצהרון:

 • חודשים ספטמבר-יוני בימים א'-ה' בין השעות 14:00-16:00.

 • עבור מסגרות "ניצנים בחופשות" (חופשת חנוכה וחופשת פסח) יתקיימו רישום וגביה בנפרד.

 1. בתוכנית

 • שני אנשי צוות לאורך כל הפעילות

 • הזנה- ארוחה חמה בסטנדרט גבוה

 • חוג העשרה אחת לשבוע

 • הדרכה וליווי מקצועיים של משרד החינוך

 1. עלות הצהרון: 400 ₪ X 10 חודשים

 2. ע"פ הנחיות משרד החינוך פתיחת צהרון בגן מותנית בממוצע של 22 נרשמים. במידה ומכל סיבה שהיא, לרבות מיעוט נרשמים, לא ייפתח צהרון בגן בו משובץ/ת ילדכם, יוחזר התשלום במלואו.

 3. הפעלת הצהרון בימי החופשות מותנית במינימום נרשמים בגן, עפ"י קריטריונים שיאושרו ע"י משרד החינוך. יודגש כי הרשות אינה מחויבת להפעלת הצהרון בחופשות בגן בו לומד הילד. במהלך החופשות ניתן יהיה לרשום את הילד/ה לאחד מהצהרונים אשר ייפתחו בעיר. הגעת הילד לצהרון ואיסופו באחריות ההורה.  

 4. יודגש כי על פי הנהלים, הרישום מהווה התחייבות לתשלום בגין ההשתתפות למשך כל עשרת החודשים בהם מופעל הצהרון. הפסקת השתתפות הילד בצהרון, מכל סיבה שהיא, לא תזכה את ההורה בהחזר כספי! (ע"פ הנחיות משרד החינוך).

 5. הרשמה וביצוע התשלום מהווה אישור לקריאת הנהלים והתחייבות לפעול על פיהם.

הערה: עפ"י הנחיות משרד החינוך סייעות רפואיות אינן עובדות במסגרת הצהרונים.

 

פרטי התקשרות

ענבל דוידוביץ
מנהלת המחלקה
04-9578805

עליזה כהן
מזכירה
04-9578837