פינוי אשפה וניקיון העיר

​​ניקיון העיר מעלות תרשיחא  וטיפוחה נמצאים באחריותה של העירייה. אחריות זו כוללת: פינוי אשפה ביתית, פינוי אשפה חריגה, מחזור, ניקוי רחובות, מדרכות ופארקים באופן ידני ועל ידי מכונות ועוד. כל פעולות אלו מבוצעות בשוטף על ידי אגף שפ"ע או על ידי ספקים מורשים.

תדירות הניקיון ופינוי האשפה

  • פינוי אשפה מכל רחבי העיר לפחות פעמיים בשבוע.
  • טיפול חריג בפינוי אשפה במסגרת שעות העבודה.
  • טיאוט של רחובות מרכזיים ובשאר הרחובות בהתאם לתוכנית העבודה.

הנחיות לפינוי גזם גרוטאות 

מה מותר? תושב רשאי להוציא גזם בכמות סבירה, ריהוט בכמות קטנה שאינה עולה על רבע מכולה, פסולת בניין בכמות של שני שקים קטנים לכל היותר בימים שנקבעו לכך.
איפה יש להשליך? הפסולת תונח ליד מיכל האשפה באופן שלא תחסום לגמרי את המעבר להולכי רגל במדרכה ולא תהווה מפגע בטיחותי. תושב שיש ברשותו פסולת או ריהוט בכמות גדולה יזמין מכולה דרך הרשות או מקבלן עצמאי אשר ידאג לפנות את הפסולת לאתר המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.​