איש קשר למתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים:

אורן משה 04-9578812

מייל [email protected]