שמות חברי ועדת מכרזים:

נחלה טנוס- יו"ר

יורי קוצ'ר- חבר

טוביה גלזר - חבר

לידיה רזניקוב

כמיל עודה- חבר