הקוד האתי - עיריית מעלות תרשיחא

אתיקה היא אחת מאבני היסוד החשובות של כל שירות ציבורי ובלעדיה לא ייכון שירות נאות אשר מסוגל לקיים את ייעודו. הקוד האתי נועד לגבש התנהגות ראויה בעירייה על פי כללי מנהל תקין וראוי, לכוון את עשייתם המקצועית של העובדים, ולקבוע אמות מידה להערכת התנהגות עובד . הנהלת העירייה החליטה להחיל את כללי האתיקה אשר גובשו בשירות המדינה על עובדי העירייה, תוך התאמתם לצרכי העירייה וכחלק בלתי נפרד ממערך הניהול והתרבות הארגונית. ערכי הליבה העיקריים אותם חרטה העירייה על דגלה שירות הציבור במסירות ונאמנות, יושר ואמינות, מקצועיות, כבוד ואנושיות, שיתוף פעולה וסודיות. הקפדה על כללי האתיקה היא מחויבות של כולנו כלל עובדי העירייה מתוך מחויבות לרמת התנהגות ניאותה לשיפור איכות השירות הניתן לציבור, ובהתאמה לשיפור התדמית של העירייה ועובדיה כלפי ובעיני הציבור.

עיריית מעלות תרשיחא רואה בטובת הציבור והאינטרס הציבורי החיוניים ליצירת שוויון ההזדמנויות עירוני, לכידות חברתית וקהילתית כל זאת על מנת להעלאת את רמת איכות החיים של תושביה ללא הבדל דת, גזע ומין.
אי לכך עיריית מעלות תרשיחא ועובדיה מציבים לעצמם את השליחות והשירות הציבורי לפני כל אינטרס אישי או מערכתי.
עובדי עיריית מעלות תרשיחא פועלים ויפעלו ביושר וללא דופי, בצורה נגישה, ברורה וזמינה לכל תושבי העיר בכל עת ובכל זמן, מתוך ערך של  שליחות ציבורית וזאת על מנת להטיב עם כלל תושבי העיר ואורחיה.
את כל הפעולות הללו אנו שואפים ומחויבים לבצע בדגש על הערכים הבאים:

  • מחויבות - מתן שירותים איכותיים וזמינים לצורכי התושב תוך עדכונו בתהליך המבוצע ובסיומו.
  • הקשבה - גילוי סובלנות וסבלנות, אמפתיה והאזנה לצורכי התושב תוך קיום שיח מכבד, מבין ואישי.
  • שקיפות - מתן מידע לציבור תוך שיתוף בתהליכים עירוניים.  
  • יעילות והתייעלות - הפקת תובנות אירגוניות באמצעות תהליכי מדידה ובקרה תוך שילוב טכנולוגיות חדשניות.
  • מצוינות - בכל פעולה בה אנו נפעל, הרצון להצטיין יהיה לאורו של העובד הזוטר והבכיר כאחד.