טופס בקשת העברה לבתי ספר יסודיים בתוך הישוב

יש להרשם באתר העירוני למוסד החינוכי על פי איזור הרישום, ורק לאחר מכן למלא בקשת העברה.
בקשה ללא רישום לא תידון בוועדת העברות
 
 

פרטי הילד

לומד כיום (חובה) שדה חובה

 

 

פרטי מגיש הבקשה

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

נא לצרף את המסמכים הרלוונטים