עיריית מעלות תרשיחא ואיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה פונים אליכם- תושבי מעלות תרשיחא הרוצים לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי בישוב.
כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה , נעודד קבוצות תושבים לפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי, להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה.
אם הנכם קבוצת תושבים המעוניינת להקים מיזם סביבתי קהילתי, הנכם מוזמנים להגיש הצעה עד לתאריך 31/07/2021.
ההצעה הנבחרת תתוקצב ב- 9,000 ₪ - ותזכה לסיוע של אנשי המקצוע ברשות.
תנאי סף
  • מי יכול להגיש הצעה? כל קבוצת תושבים הפועלת לפחות שנה.
  • מה נושא המיזם? הנושא הסביבתי של המיזם מתקשר לאחד מהנושאים הבאים: הפחתת פסולת, ניקיון ברשות הרבים/ טבע עירוני/הפחתת זיהום אוויר/הפחתת אובדן מזון/ התייעלות אנרגטית. הפעילות תהליכית ומתמשכת ולא חד פעמית.
  • המיזם הינו מיזם חדש ואינו ממומן במסגרת תקצוב אחר.
  • המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט חברתי קהילתי המשלב מגוון קבוצות בקהילה, בתכנון, בהקמה וביישום.
  • בכל פרסום שקשור למיזם, יצוין כי הפעילות הינה בסיוע המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי ועיריית מעלות תרשיחא.
 
התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים לצורך ביצוע הפעילות. לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם.
לו"ז:
  • במהלך חודש אוגוסט 2021 נציגי הקבוצות יוזמנו לוועדה לבחירת היוזמה הזוכה.
  • הודעה על הקבוצה הזוכה תפורסם עד ה – 31/8/2021.
  • ניתן לנצל את התמיכה עד לתאריך 31.12.22
אמות מידה לשיפוט:
ניסיון עבר של הקבוצה- 20%
ההשפעה הסביבתית של המיזם - 20%
נראות, נגישות וזמינות המיזם לקהל הרחב - 20%
תכנית לפעילות  ושיתוף מגוון קהילות במיזם – 20%
תכנית לתחזוקה נדרשת לאורך זמן- 20%
לפרטים נוספים ניתן לפנות למר יהודה גבאי, עובד סוציאלי קהילתי , מנהל קהילה וקליטה.
טלפון: 049578816, אימייל: kehila-26@maltar.co.il
 

טופס חינוך סביבתי

 

הנושא הסביבתי של המיזם שרוצים לקדם * שדה חובה