1
פרטי המתלונן/ת
2
פרטי התלונה
3
צירוף קבצים רלוונטים וחתימה

 

האם פנית למוקד העירוני? * שדה חובה

האם התלוננת בפני המחלקה עליה אתה מלין? * שדה חובה

האם העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או שהינו תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין? * שדה חובה

 

Browser not supported