1
פרטי המתלונן/ת
2
פרטי התלונה
3
צירוף קבצים רלוונטים וחתימה

 

האם פנית למוקד העירוני? (חובה) שדה חובה

האם התלוננת בפני המחלקה עליה אתה מלין? (חובה) שדה חובה

האם העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או שהינו תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין? (חובה) שדה חובה

 

Browser not supported