הזמנה לרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ד


הורים יקרים,

שלום רב,

הזמנה לרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ד

 

בימים אלה, מתחילה היערכות לשנה"ל הבאה עלינו לטובה.

ההערכות באגף החינוך, ברשות המקומית כוללת מרכיבים רבים.

הרישום למוסדות החינוך: גנים וכתות א', הינו מרכיב מרכזי בתהליך ולכם ההורים חלק משמעותי בהשלמתו.

אנו מזמינים אתכם לרשום את ילדכם במועד ובכך להבטיח היערכות תקינה ומיטבית.

הרישום יתבצע באופן יעיל ובטוח באתר האינטרנט.

אנא קראו היטב והקפידו על הנחיות הרישום ובקשות העברה המפורטות בדף המידע המצורף.

צוות אגף החינוך יעמוד לרשותכם למתן מענה וסיוע בכל שאלה ועניין בטלפונים ובמייל המפורטים בהמשך.

מאחלת הצלחה וצמיחה מיטבית במערכת החינוך העירונית שלנו.

בברכה,

ארנה טל

  ראש אגף החינוך

העתק:  מר ארקדי פומרנץ - ראש העיר

         מנהלות גני ילדים

 

 

לרישום לחץ כאן

 

לנוחיותכם הנחיות ומידע חשוב לרישום לגני הילדים

לשנה"ל תשפ"ד

 

מועדי הרישום

הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"ד 

יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ג (23 בינואר 2023), 

ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג (12 בפברואר 2023).

 

גילאי הרישום

 

גילאי 5 התאריכים:  י"ד בטבת התשע"ח -   1 בינואר 2018

                           כ"ג בטבת התשע"ט -  31 בדצמבר 2018

                  

גילאי 4 התאריכים:  כ"ד בטבת התשע"ט -   1 בינואר 2019

                           ג' בטבת התש"פ -       31 בדצמבר 2019

 

גילאי 3 התאריכים:  ד' בטבת התש"פ-        1 בינואר 2020

                           ט"ז בטבת התש"פ -     31 בדצמבר 2020

 

חריגי גיל - החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובהיובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2022 עד 15.1.2021 (כולל), (הנחיות משרד החינוך)

 

הרישום לכל מוסדות החינוך הממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חרדיים ומוכרים שאינם רשמיים יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד!

  1. יש להיכנס לאתר האינטרנט  בקישור שיפורסם בהמשך.
  2. הורה שאין באפשרותו להירשם באינטרנט באופן עצמאי, יצור קשר טלפוני עם צוות אגף חינוך לשם קבלת הנחיות וסיוע, בטלפונים 049578837, 049578805.

הנחיות כלליות

  1. הרישום לגני הילדים מתבצע על פי אזורי הרישום, והכתובת התקפה לרישום הינה על פי רישום בתעודת זהות או לחילופין בדרכון עבור השוהים בארץ כתיירים.
  2. הורים אשר כתובתם עודכנה לאחרונה, ואינם מצליחים לבצע רישום באינטרנט, מתבקשים לעדכן את כתובתם באתר ולהעלות מסמכים רלוונטיים, או ליצור קשר עם אגף חינוך על מנת לבצע רישום. יש להציג  תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת או דרכון לגבי הילדים השוהים בארץ כתיירים. במקרה של מעבר דירה יש להציג חוזה שכירות או רכישה.
  3. הורים פרודים/גרושים שאינם מתגוררים באותה הכתובת: באתר הרישום מופיע טופס, שעליכם למלא עפ"י חוק ולמסור לאגף החינוך, בצירוף צילום ת.ז. של שני ההורים. יש להעביר את המסמכים לאגף החינוך בעירייה או למייל [email protected]  

הבהרות

  1. הרישום לגן אינו מבטיח שיבוץ בו.
  2. בגנים בהם נרשמו במועד יותר ילדים מהתקן המותר (35 ילדים בגן) יתבצע השיבוץ עפ"י תאריך ושעת הרישום. יתר הילדים ישובצו בגנים חלופיים.
  3. אי רישום במועד משמעו שיבוץ הילד/הילדה בגן על בסיס מקום פנוי בלבד ולא על פי מקום המגורים.
  4. הודעות על שיבוץ תשלחנה עד אמצע חודש יולי 2023.

בקשות העברה למוסד חינוכי מחוץ לישוב ובתוך הישוב

הורה אשר מעוניין במוסד חינוכי אשר אינו על פי אזור הרישום מתבקש לבצע את תהליך הרישום באתר במלואו, ורק לאחר מכן ייכנס לאתר העירייה וימלא בקשת העברה מקוונת (תחת "טפסים").

בקשת העברה ללא רישום מראש למוסד החינוכי לא תידון בוועדת העברות.

אם במועד הרישום יחול שינוי בכתובתכם, עליכם להגיש בקשה להעברת ילדכם לגן השייך לאזור מגוריכם החדש, הטיפול בבקשה יבוצע באגף החינוך במסגרת ועדת העברות .

רישום לצהרוני "ניצנים" בגני טרום חובה

צהרוני "ניצנים" מיועדים לגני טרום חובה בימים א'-ה' בין השעות 14:00-16:00 .

הצהרון מסובסד ומפוקח ע"י משרד החינוך וכולל ארוחת צהריים וחוג העשרה.

ניתן להוסיף צהרון בחופשות חגים בתוספת תשלום.

הורים המעוניינים בצהרון מתבקשים לציין זאת בעת הרישום באתר האינטרנט ולהגיע לאגף החינוך לבצע הרשמה ותשלום מראש.

פתיחת הצהרון מותנית במינימום 22 נרשמים. הקדימו להירשם!!

לשאלות בכל נושא ניתן לפנות טלפונית לאגף החינוך:

04-9578837, 04-9578805, 04-9578939.

דואר אלקטרוני: [email protected]

כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים/גרושים בלבד! 

טפסים דיגיטליים חינוך