פרטי מנכ"ל ומנהל כספים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

עמית דהן

מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית

050-4076280

[email protected]

רו"ח גלבוע ויספיש

ניהול כספים

02-5005500

[email protected]