פרטי מנכ"ל ומנהל כספים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

אופיר עקיבא 

 מנכ"ל חברת אגם     

    052-7795557     

           [email protected]           

רו"ח גלבוע ויספיש          

ניהול כספים

02-5005500

[email protected]