דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הגשת מועמדות למשרה - עובדים סוציאליים כללי חיצוני 26/01/2023 08/02/2023
הגשת מועמדות למשרה - מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת כללי חיצוני 26/01/2023 07/02/2023
רכז / בקר הטמעה טכנולוגית ודיגיטלית היקף משרה 75% כללי חיצוני 23/01/2023 12/02/2023
רכז / בקר הטמעה טכנולוגית ודיגיטלית היקף משרה 100% כללי חיצוני 23/01/2023 12/02/2023

עבור לארכיון דרושים