דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הגשת מועמדות למשרה - מנהל/ת פרויקט עיר ללא אלימות כללי חיצוני 19/10/2021 09/11/2021
הגשת מועמדות למשרה - מנהל/ת מחלקת גבייה כללי חיצוני 13/10/2021 31/10/2021
הגשת מועמדות למשרה - סייעים/ות רפואיים/ות למילוי מקום כללי פומבי 06/10/2021 05/11/2021
הגשת מועמדות למשרה - סייעו/ת צמוד/ות למילוי מקום כללי פומבי 06/10/2021 05/11/2021
הגשת מועמדות למשרה - מלווים/ות בהסעות כללי פומבי 06/10/2021 05/11/2021
הגשת מועמדות למשרה - סייע/ת בגנים למילוי מקום כללי פומבי 06/10/2021 05/11/2021
הגשת מועמדות למשרה - מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי כללי חיצוני 05/10/2021 25/10/2021

עבור לארכיון דרושים